Sukulenty to rośliny doniczkowe, które stanowią wspaniałą ozdobę wnętrz. Ich niewielkie wymagania uprawowe, bogactwo, różnorodność oraz uroda sprawiają, że stają się one coraz bardziej popularne. Niewielkie wymagania, nie oznaczają jednak, że sukulenty mogą być pozostawione same sobie. Należy zapewnić im odpowiednie warunki uprawowe i właściwą pielęgnację. Niedociągnięcia w tym zakresie mogą spowodować, że sukulenty zostaną zaatakowane przez choroby lub szkodniki. Rośliny doniczkowe takie jak sukulenty, w momencie, gdy są  zaniedbane, źle odżywione, przetrzymywane w pomieszczeniach o nieodpowiednich warunkach świetlnych oraz cieplnych, nie rozwijają się w sposób prawidłowy i tracą swoją odporność. Bardzo często to właśnie przez swoją nadgorliwość przyczyniamy się do wystąpienia chorób sukulentów np. podlewając zbyt często sukulenty lub zmieniając im często miejsce szukając tego najbardziej odpowiedniego. Chcąc utrzymać sukulenty w dobrej kondycji, należy zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju, właściwą pielęgnację i szybko reagować na niepokojące zmiany.

Choroby roślin doniczkowych -sukulentów

Choroby, które zagrażają roślinom doniczkowym takim jak sukulenty dzielimy na  infekcyjne, czyli te o podłożu bakteryjnym, wirusowym lub grzybowym oraz nieinfekcyjne inaczej fizjologiczne, które spowodowane są błędami w uprawie. Zapewnienie tym roślinom doniczkowym odpowiedniej temperatury, wilgotności, nasłonecznienia, właściwego podłoża jest, więc bardzo istotne. Niedostosowanie się do wymagań uprawowych, może spowodować deformacje sukulentów, gnicie korzeni, oparzenia oraz zahamowanie wzrostu,a czasem nawet ich śmierć. 

Sukulenty -choroby fizjologiczne

Często uszkodzenia sukulentów występują na skutek niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego. Niewłaściwa uprawa powoduje często zaburzenia w procesach życiowych roślin. Bardzo ważne jest więc wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami uprawowymi sukulentów, aby hodować je we właściwy sposób i nie doprowadzić do pojawienia się u nich chorób fizjologicznych.  Przede wszystkim należy zapewnić sukulentom odpowiednią temperaturę otoczenia, zwłaszcza w okresie wegetacji. Zbyt niska temperatura może spowodować spowolnienie, a nawet zahamowanie wzrostu roślin. Również gwałtowny wzrost temperatury w pomieszczeniu, przy dodatkowo suchym powietrzu nie jest korzystny i może doprowadzić do porażenia cieplnego. Sukulenty zrzucają wówczas liście, dochodzi do oparzeń i pojawiają się zapadnięte, białe plamy na powierzchni ich liści lub pędów. Przy uprawie sukulentów bardzo ważne jest zapewnienie roślinie właściwego podłoża. Nieodpowiednie pH uniemożliwia sukulentom prawidłowe przyswajanie żelaza, co w efekcie prowadzi do zaniku chlorofilu, a następnie postępującego żółknięcia liści. Ziemia powinna być także lekka, przepuszczalna, dobrze zdrenowana, tak aby nie zatrzymywała ona zbyt dużej ilości wody, gdyż może to doprowadzić do gnicia korzeni. Sukulenty wymagają również odpowiedniego nasłonecznienia. Niedostateczna ilość światła prowadzi do osłabienia, niewłaściwego wybarwienia i zdeformowania roślin. Przykład deformacji wynikającej z niedoboru światła można zobaczyć zna zdjęciu obok. Najczęściej występuje zimą kiedy słońca jest bardzo mało, a sukulenty pozostają w temperaturze pokojowej i są podlewane tak jak w okresie wegetacji. Rozwiązaniem jest całkowite zaprzestanie podlewania na czas zimy lub przeniesienie do chłodniejszego pomieszczenia, gdzie niższa temperatura będzie bodźcem do zahamowania procesów metabolicznych. Wówczas zapotrzebowanie roślina na światło gwałtownie się zmniejszy. Nie wolno zapominać o właściwym podlewaniu. Niedobór wody w okresie wegetacji może spowodować zahamowanie wzrostu sukulentów. Znacznie groźniejszy dla tych roślin jest jednak nadmiar wody, prowadzący do gnicia korzeni, trwałych uszkodzeń oraz ich zamierania. Więcej informacji na temat warunków uprawy sukulentów znajdziesz tutaj

Choroby wirusowe (wirozy) sukulentów

Choroby wirusowe wywołane są przez wirusy i w przypadku sukulentów występują one bardzo rzadko. Objawem pojawienia się choroby wirusowej są żółtawo-zielone, zapadnięte, nieregularne plamy. Szczególnie narażone na działanie wirusów są młode pędy, które często w wyniku choroby opadają. Choroby wirusowe powodują u sukulentów zwolnienie lub zupełne zahamowanie wzrostu, a nawet zamieranie. Należy pamiętać, że infekcja wirusowa następuje jedynie przez uszkodzone miejsca na roślinie.

Choroby grzybowe sukulentów

Choroby grzybowe mogą rozwijać się wyłącznie w środowisku, w którym panują warunki sprzyjające ich rozwojowi, czyli w miejscach, gdzie jest duża wilgotność i brak przewiewu. Choroby grzybowe spowodowane są błędami uprawowymi, osłabieniem roślin lub atakiem szkodników. Jest to częsta dolegliwość w przypadku sukulentów, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie, niezbyt obfite podlewanie, zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza i częste wietrzenie pomieszczenia, gdzie hodujemy rośliny. Ważnym czynnikiem, który wpływa na rozwój chorób grzybowych jest jakość podłoża użytego do uprawy sukulentów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Choroby grzybowe bardzo szybko się rozprzestrzeniają, dlatego należy odseparować zarażoną roślinę od pozostałych. Ponadto szybki rozwój groźnych grzybów często prowadzić może do całkowitego zamierania sukulentów w krótkim czasie.

Oto najpopularniejsze choroby grzybowe mogące wystąpić u sukulentów.
•    Sucha zgnilizna –choroba grzybowa, powodująca gnicie rośliny rozpoczynając od szyjki korzeniowej. W jej wyniku na sukulentach pojawiają się brunatnoczerwone, okrągłe plamy z żółtym obrzeżem. Porażone fragmenty tkanki wysychają i wykruszają się.
•    Zgnilizna korzeni –chorobę tą wywołują różne gatunki grzybów. Atakuje rośliny nadmiernie podlewane, przy niskiej temperaturze i dużej wilgotności.
•    Szara pleśń -powoduje pojawianie się na sukulentach brunatnych plam z wyraźnym, szarawym nalotem pleśni.  
•    Zgnilizna łodyg -doprowadza do szybkiego gnicia i obumierania pędów – najczęściej atakuje siewki, rzadziej dorosłe rośliny.

Zwalczanie chorób grzybowych

Zwalczanie chorób grzybowych jest dość trudne. Pierwszym krokiem jest wyeliminowanie przyczyny powstawania i rozwoju grzybów, która najczęściej tkwi w złych warunkach uprawy i błędach pielęgnacyjnych. W dalszej kolejności usunąć należy wszelkie zgniłe i najsilniej zainfekowane fragmenty roślin, a powstałe rany zasuszyć ograniczając zupełnie podlewanie i wilgotność powietrza. Dodatkowo posiłkować można się środkami chemicznymi, jednak zwykle wyeliminowanie przyczyny infekcji rozwiązuje problem i pozwala na stopniową regenerację. Bardzo duże znaczenie ma stopień zaawansowania rozwoju choroby, dlatego warto obserwować rośliny i reagować na bieżące, niepokojące objawy.